Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây họa tiết cổ trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BC-28

5.992.000₫