Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây họa tiết cổ trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BC-50

3.816.000₫