Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây họa tiết giả cổ vẽ tay trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BC-27

19.944.000₫