Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BPT-012

669.810₫