Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BPT-024

3.112.000₫