Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BPT-058

3.961.252₫