Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách BPT-061

3.181.410₫