Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-100

600.000₫