Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-151

897.050₫