Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-213

1.196.698₫