Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-234

1.076.450₫