Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-237

1.829.930₫