Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-246

897.050₫