Bình gốm sứ cảnh đức - giang tây trang trí phong thủy văn phòng, phòng khách tb-295

897.050₫