Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức - Giang Tây cao cấp cổ sưa họa tiết rồng vẽ tay thủ công càn long bình Da cheng 02

7.924.517₫