Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức mầu trắng, dùng trang trí cho ngôi nhà của bạn, MS xzgh007

480.000₫