Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức, men rạn kiểu đá vô cùng độc đáo và nổi bật, MS 5927487_2

780.000₫