Bình hoa gốm sứ Cảnh Đức men thanh bạch sứ, họa tiết vạn lý trường thành tuyệt đẹp, MS hhz010

3.849.845₫